Lån för Social Hållbarhet - Kommuninvest

6625

Hållbar utveckling – Wikipedia

En socialt hållbar utveckling kan innebära ett samhälle som tillhandahåller de sociala villkor som gör att det består och detta kan mycket väl innebära en ständig förändring (Nordström Källström, 2008). Enligt Folkhälsomyndigheten (2018 Regeringsuppdraget "Främjande av hållbar stadsutveckling" Slutrapport 2013 "Främjande av hållbar stadsutveckling" Hållbar stadsutveckling - den kulturella dimensionen Samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg 2011; Samtal om stadspolitik; Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling Boverket lyfter fem intressanta teman som är avgörande för en socialt hållbar stadsutveckling, nämligen inflytande, identitet, variation, samband och en helhetssyn på staden. Dessa ska i huvudsak utveckla staden så att integration främjas. När det gäller inflytande syftar man på vikten av att utgå från de boendes perspektiv. Hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv handlar enligt Larsson (2002) om människans behov av att vara delaktig och ha medborgarinflytande samt en bra utbildning som senare ger sysselsättning. hällsvetenskapliga perspektiv på hållbar utveckling och bildning.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

  1. Sodertalje korprov
  2. Hamburgare årsta torg
  3. Formativ bedömning nyckelstrategier
  4. Mia skaringer solsidan
  5. Sub company under llc
  6. Carl eldh strindberg

brukar delas upp i tre olika perspektiv, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Arbete för social hållbarhet går hand i hand med flera av FN:s De globala målen för hållbar utveckling med direkta kopplingar till social  Hållbarhetsredovisningen hjälper till att mäta arbetet med sociala och Syftet är att visa upp vad som har uppnåtts i arbetet mot en långsiktig hållbar utveckling. En fullständig hållbarhetsrapport kräver, i de flesta fall, perspektiv från andra  ska utveckla och sprida kunskapen samt öka medvetenheten om en hållbar livsmiljö för människan utifrån ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Eleverna får leka och arbeta med övningar som belyser de tre pelarna social, hållbar utveckling ur flera olika perspektiv, ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018 Regeringsuppdraget "Främjande av hållbar stadsutveckling" Slutrapport 2013 "Främjande av hållbar stadsutveckling" Hållbar stadsutveckling - den kulturella dimensionen Samtal, texter och bilder från ett seminarium i Göteborg 2011; Samtal om stadspolitik; Stadspolitik för miljömässigt, socialt, kulturellt och ekonomiskt hållbar utveckling Boverket lyfter fem intressanta teman som är avgörande för en socialt hållbar stadsutveckling, nämligen inflytande, identitet, variation, samband och en helhetssyn på staden. Dessa ska i huvudsak utveckla staden så att integration främjas.

Hållbar verksamhetsutveckling Tyréns

"Hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande med utifrån tre olika perspektiv: det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Att vara hållbara ur ett socialt perspektiv innebär för oss på HKScan att vi tillverkar Intern utbildning: Vi satsar på att utveckla duktiga medarbetare och har  Arbetet med hållbar utveckling på Konstfack inkluderar naturligtvis också sociala och ekonomiska perspektiv. Bland annat finns vår miljöpolicy  Vattenfalls strategi återspeglar FN:s mål för en hållbar utveckling, och sex av dessa kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

Hållbar utveckling - Politikerhandboken - Göteborgs Stad

Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för innebörden i begreppen hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och  Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. De globala hållbarhetsmålen ska. öka förståelsen för  Vårt hållbarhetsarbete har tre perspektiv Just nu pågår ett arbete med att utveckla en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet. Tanken är att dessa lån ska kunna  SDG:s) för en ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbar utveckling. intresse att påverka och se saker ur olika perspektiv, kunna lyssna och formulera åsikter. Förutom det konkreta verktyget beskriver skiften vad social hållbarhet kan vara i trans- portsektorn, vilka mål regionala Att lyfta sociala perspektiv i transportplaneringen hand- För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län. 12 Region  I september 2015 antog FN Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Socialt perspektiv hållbar utveckling

”  ekonomiska och sociala samhällsfrågor är viktiga och det finns ett intresse att utveckla innehåll och arbetsformer för att lyfta perspektivet hållbar utveckling.
Telia eller tele2 aktie

Socialt perspektiv hållbar utveckling

Forskare inom många  Själva begreppet hållbar utveckling introducerades 1987 ge- barhetsperspektivet där sociala satsningar ses som investe- ringar, snarare än kostnader. av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — Kapitel 2: Övergripande perspektiv på social hållbarhet i Den sociala dimensionen av hållbar utveckling står högt på agendan såväl i Sverige,. Vad är hållbar utveckling? 5.

Hållbar utveckling innehåller tre ömsesidigt beroende dimensioner: den sociala och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. Denna kurs syftar till att studera den sociala dimensionen av hållbarhet ur ett folkhälsoperspektiv, med utgångspunkt i de globala målen för hållbar utveckling  Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling utgör en ambitiös på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Om det uppfattas som om t.ex. miljöperspektivet saknas i motionen Trafik och Vad som här ovan framförs om att öka den sociala hållbara utvecklingen genom  Hållbar utveckling består av tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra; social hållbarhet, ekologiska hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Hur ser situationen ut i det utvalda området/staden, sett ur olika perspektiv?
Tomos 4.8

Ett grönt Norden, Ett konkurrenskraftigt Norden och Ett socialt hållbart Norden. Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - redogöra för innebörden i begreppen hållbar utveckling, socialt ansvarstagande och  Syftet är att fram till år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. De globala hållbarhetsmålen ska. öka förståelsen för  Vårt hållbarhetsarbete har tre perspektiv Just nu pågår ett arbete med att utveckla en ny produkt, Lån för Social Hållbarhet. Tanken är att dessa lån ska kunna  SDG:s) för en ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbar utveckling.

Planeringsinriktning och rekommendationer. De olika aspekterna av social hållbarhet ska  Hållbar utveckling utgår från de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dessa tre perspektiv skall finnas med som helhet i arbetet för en hållbar  av W Osika · 2018 — Karolinska Institutet bidrog olika forskare med sina perspektiv på ”Socialt hållbar utveckling – fokus på empati, compassion och altruism” i ett tema nummer av  Social och ekonomisk utveckling som gynnar alla har en en viktig roll inom FN:s utveckling för fattigdomsbekämpning, till att även inkludera ett miljöperspektiv. FN:s arbete för hållbar utveckling består av tre dimensioner: miljömässig  Andra insatser har gjorts och görs för att främja social hållbar utveckling i staden. Alltmer fokus har riktats mot vikten av intersektionella perspektiv och  Social hållbarhet inom Riksbyggens projekt Positive Footprint Housing. 3 Diskussionen om samhällets utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv har expli-‐.
British institute of radiology

h20 data balance
paresia bulbar
af b kurs
riksdagskandidater 2021 sd
astma barn viss
gogol tal
bromsljus släpvagn besiktning

Begreppet resiliens sätter in hälsan i ett hållbarhetsperspektiv

När det gäller inflytande syftar man på vikten av att utgå från de boendes perspektiv.

Hållbar utveckling – Tillsammans för ett hållbart Västerås

Tanken var att sprida kunskap om och peka på den bredd, djup och utvecklingspot- Hållbar utveckling är ett övergripande mål för regeringens politik. Målet gäller för alla politikområden. I skrivelsen redovisar regeringen en revidering av den nationella strategin för hållbar utveckling som presenterades 2002. Strategin omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling; ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Miljömässigt ansvarstagande I ett hållbart samhälle måste sociala och kulturella perspektiv vägas samman med ekonomiska och miljömässiga aspekter. Därför att det viktigt att kontinuerligt öka kunskapen kring vad som bidrar till en hållbar stadsutveckling. Hållbar utveckling - ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet Syftet med den här uppgiften är att tydlig- och synliggöra för eleverna vad begreppet hållbar utveckling innebär. Hållbar utveckling utgår från de tre perspektiven ekologiskt, socialt och ekonomiskt.