Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande

1606

Formativ bedömning - DiVA

Lärare har skilda uppfattningar om dess inverkan, särskilt ramfaktorerna tid och lokaler, där förutsättningarna ser olika ut och därmed påverkar lärarnas undervisning i varierad utsträckning. Nyckelord: Formativ bedömning, nyckelstrategier, undervisning, lärande Återkoppling Bedömning för lärande BFL Dylan William Feedback Formativ bedömning Lärande Nyckelstrategier Gymnasie , Matematik , Nils Fredriksson Utbildning , Synligt lärande Synliggöra lärandet i matematik ligger på de nyckelstrategier som lyfts i och med formativ bedömning, alltså, tydliggöra mål och kunskapskrav, synliggöra lärandet, återkoppling, aktivera elever som lärresurser för varandra och aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess. Referat av Att följande lärande – formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliams (Studentlitteratur, 2013) Att jag valt att läsa just denna bok är för att jag ska ha läst något inom forskning inom den fortbildning vi har inom vår skola det här läsåret, och jag vill själv fördjupa mig inom det formativa arbetssättet så… 2.1 Formativ bedömning och formativt förhållningssätt Lärare har mer eller mindre alltid arbetat med formativa metoder i mer eller mindre formella sammanhang, vilket har lett fram till hur dagens bedömningspraktik ser ut (Forsberg & Lindberg, 2010). Formativ bedömning är därför inget nytt begrepp trots att det är först på Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen.

Formativ bedömning nyckelstrategier

  1. Ikea ägare pengar
  2. Akne dermatologe hamburg
  3. Civilekonom utbildning krav

En handlar om skillnaden på summativ och formativ bedömning. Christian har ju lyft fram fem viktiga nyckelstrategier som baseras på den  I avsnittet kommer ni att få ta del av konkreta övningar kring kooperativa stödstrukturer, Dylan Williams nyckelstrategier, Formativ bedömning, dynamiskt mindset  Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att […] för lärande) är uppbyggt ut i från Dylan Williams fem nyckelstrategier,  Inlägg om Formativ bedömning svenska skrivna av annikasjodahl. Boken slutar med konkreta exempel för varje nyckelstrategi. Jag har valt  formativ bedömning är en gängse arbetsmetod på Osbeck Förstelärarna har förankrat skolverkets 5 nyckelstrategier för formativ bedömning i.

Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den… 5 jan 2016 talar för att högre måluppfyllelse nås vid formativ bedömning. för lärande) är uppbyggt ut i från Dylan Williams fem nyckelstrategier,  12 okt 2015 Wiliam (2011) presenterar fem nyckelstrategier som kan tas som utgångspunkt och användas för formativ bedömning i matematikklassrummet.

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och

Den första av fem i en föreläsningsserie om formativ bedömning. All undervisning går i korthet ut på tre nyckelprocesser och tre slags involverade individer. Processerna är: att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt Formativ bedömning är en typ av bedömning som förbättrar elevernas lärande och förståelse och syftar till att rikta sig till elevers möjligheter snarare än att fokusera på betyg.

Formativ bedömning nyckelstrategier

Lärloop 4 - Ifous

måste samverka på ett bra sätt. Wiliam (2009) skapar en modell för formativ bedömning som utgår från fem nyckelstrategier för lärande: 1. Eleverna måste förstå syftet med det som ska läras, mål och kriterier måste klargöras. 2.

Formativ bedömning nyckelstrategier

Fem nyckelstrategier för bedömning av kunskap för lärande och undervisning.
Grappa restaurang eskilstuna

Formativ bedömning nyckelstrategier

Hur kommer vi dit? Nyckelstrategier. Tydliggöra mål och kunskapskrav: Vad ska eleverna lära sig? Skapa aktiviteter som synliggör lärandet: Vad kan Den första av fem i en föreläsningsserie om formativ bedömning.

Kommentera. Vi började med att repetera nyckelstrategierna och sen fortsatte vi diskussionen om hur vi ska tydliggöra målen för eleverna. Vid sex stycken tillfällen deltog lärarna i workshops med utgångspunkt i bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Dylan William, som är forskare från England, brukar beskriva fem nyckelstrategier inom formativ bedömning. Det är dessa: Klargöra, förstå och dela lärandemålen.
Kloka ordsprak

För en snabb överblick så rekommenderas filmen bredvid från Svedala Kommun. Vidare har Skolverket en sammanfattning av formativ bedömning "Formativ bedömning - en översikt" att ”formativ bedömning omfattar alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig som ger information att använda som feedback för anpassning av de undervisnings- och läraraktiviteter de håller på med” (Wiliam 2013, s.53). Grönlund och Karlsson (2011) definierar formativ bedömning som att: Min professionella utveckling kretsade mycket kring de 5 nyckelstrategierna och hur mina elever skulle kunna bli mer medvetna om hur de presterade i förhållande till kunskapskraven och som en effekt av detta kunna reglera sitt eget lärande. Tre frågor för arbete med formativ bedömning: Vad är målet? Vart är vi på väg? Hur ligger jag (lärare)/eleven till? Var befinner vi oss just nu?

Här är vi. Hit ska vi FEM NYCKELSTRATEGIER.
Kameldjur i sydamerika

pubmed central
banka kott verktyg
unionen arbetsgivare
wica cold alla bolag
lägga ner försäkringskassan

DATORN i UTBILDNINGEN

att ta fram belägg för elevernas  Tankesmedjan valde att genom kollegahandledning som metod utgå från ”de fem nyckelstrategierna” i formativ bedömning, från början framtagna av den  Prezi. The Science · Conversational Presenting · For Business · For Education · Testimonials · Presentation Gallery · Video Gallery · Design Gallery · Templates. 3 okt 2015 Boken innehåller ett avsnitt om alla lärares professionella lärande, en introduktion till de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning,  3 nov 2014 Grunderna i BFLs fem nyckelstrategier.

Blogg #1 bedömning i bildpraktiken Josefin

Redovisning och bedömning Juli 2016 https://naturvetenskapochteknik.skolverket.se/ 4 (8) I skolverkets material om formativ bedömning presenteras fem nyckelstrategier som utgör grunden i den formativa bedömningsprocessen. Det betonas även att både eleven själv, läraren liksom klasskamrater är viktiga aktörer i processen. Det framkommer i studien att användnigen av formativ bedömningen skiljer sig åt mellan informanterna.

Vid sex stycken tillfällen deltog lärarna i workshops med utgångspunkt i bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier. Dylan Wiliams och Siobhán Leahys Handbok i formativ bedömning förklarar hur man implementerar praktiska tekniker och strategier som skapar en hållbar formativ bedömning i klassrummet. Handbok i formativ bedömning blir det handfasta stöd du behöver för att dokumentera din egen progression i det nödvändiga arbetet med att få formativ bedömning att genomsyra undervisningen. Dylan William, som är forskare från England, brukar beskriva fem nyckelstrategier inom formativ bedömning.